Informatieplicht voor vrijwilligers

In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief als vrijwilliger. Vrijwilligersorganisaties vragen al jaren naar een aangepaste wetgeving, die de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de vrijwilliger en zijn organisatie regelt. De nieuwe vrijwilligerswet, die is ingegaan vanaf 1 augustus 2006, sluit nauw aan bij de realiteit van duizenden verenigingen en vrijwilligers en komt aan een aantal bekommernissen tegemoet.

In het kadervan de nieuwe vrijwilligerswet past deze organisatienota. Ze bevat de volgende punten:

  • overzicht van de organisatie
  • het systeem van verzekeringen
  • de beschikbare vergoedingen
  • de regeling rond geheimhoudingsplicht

De volledige tekst is te vinden op de site van onze nationale koepelorganisatie.