Doorlopende

Een aantal activiteiten vinden (bijna) elke week plaats.

Bridge (elke woensdag om 19u30

Kaarten (elke donderdag om 13u30)